Visie

U bent hier: Home / Over de Kring / Visie

Visie

Wie zijn we en waar staan we voor?

De Kring is een Christelijke jenaplanschool. In ons onderwijs gaan wij met Liefde op zoek naar de talenten van het kind en verbinden wij in ons onderwijs het hoofd, het hart en de handen zodat het kind zich evenwichtig kan ontwikkelen.

Voor ons geldt dat ieder kind uniek is en wordt geboren met verschillende talenten, waaronder het talent van nieuwsgierigheid, het talent van overgave en het talent van bewustzijn. Nieuwsgierigheid vraagt uitdaging (handen), overgave vraagt vertrouwen en veiligheid (hart) en bewustzijn vraagt reflectie (hoofd)

Liefde schrijven wij met een hoofdletter, want ons werken wordt geïnspireerd door de onvoorwaardelijke Liefde van Jezus Christus.

Hoe ziet ons onderwijs eruit?

Rekenen, taal en lezen vormen de basis van ons onderwijs. Wij bieden alle kinderen hoogwaardig onderwijs waarbij wij de onderwijsbehoeften van kinderen als uitgangspunt nemen.
Leren is interactief. Als school creëren wij betekenisvolle contexten waardoor kinderen gebruik kunnen maken van elkaars talenten. We stimuleren de verschillen tussen kinderen en motiveren ze om samen te werken.
Op de ‘Kring’ vormt ‘wereldoriëntatie’ het hart van het onderwijs. Kinderen houden van zinvol leren, omdat ze dingen willen weten en onderzoeken. Kennis van o.a. taal en rekenen is gereedschap voor het ontdekken van die wereld, want die wereld zal in toenemende mate hun plaats van leven zijn.
Ouders zijn een belangrijke schakel binnen het leerproces van hun eigen kind. Ouders denken mee en zijn voor ons gelijkwaardige gesprekspartners in de opvoeding van hun kind.

Waar gaan we naar toe?

Onderwijs is altijd in ontwikkeling. Op de ‘Kring’ zijn we ons bewust dat onderwijsbehoeften, de verschillen in leerstijlen en tempo van kinderen de basis vormt voor de doelen die wij in het leerproces met hen stellen. We gebruiken het ritmisch weekplan om de leertijd en de ontspanningsactiviteiten van ons leerplan vast te leggen.
De groepsleiders kennen de leerstoflijnen van alle vakgebieden en kunnen zo ‘baas zijn’ over iedere methode die daarmee in dienst staat van het pedagogisch-didactisch handelen. Dit biedt kans om de kinderen te leren wat ze nodig hebben, op hun tijd en op een eigen manier!