Schoolgids

U bent hier: Home / Over de Kring / Schoolgids

Schoolgids

Hieronder kunt u onze digitale schoolgids downloaden. De schoolgids bevat informatie over:

  • De school (Wie zijn we en waar staan we voor?, Hoe ziet ons onderwijs eruit?, Waar gaan we naar toe?, Christelijke identiteit, Pedagogisch-didactische identiteit, Basisprincipes Jenaplan en Jenaplankernkwaliteiten)
  • Organisatie van het onderwijs (stamgroepen, Schooltijden, overblijven, lesurenoverzicht, schoolvakanties en verzuim)
  • Leerstof (Basisactiviteiten, gesprek, spel, werk, viering, kwaliteit van ons onderwijs, Resultaten, Voortgezet onderwijs, aannamebeleid en leerlingenzorg, Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School / passend onderwijs en behandeling van kinderen met ernstige dyslexie)
  • De Leerkrachten (Samenwerking met Hogeschool ‘Marnix, Academie')
  • Ouders (De medezeggenschapsraad, De ouderraad, Stamgroepouders, Contact ouders-school)
  • Het bestuur (De Vereniging ‘De Oorsprong’, Klachtenregeling, schorsing en verwijdering, Sponsorbeleid, verzekering en geldigheid)
  • Verlofregeling basisonderwijs

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader