Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school is onderdeel van de Vereniging De Oorsprong en alle scholen samen hebben binnen De Oorsprong weer een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR is elke MR van de betrokken scholen vertegenwoordigd. In de GMR zijn alle zeven basisscholen van De Oorsprong vertegenwoordigd met een personeelslid en een ouder. In totaal bestaat de GMR uit maximaal veertien stemgerechtigde leden. Deze GMR bespreekt met het Algemeen Bestuur over zaken die voor alle scholen gemeenschappelijk van belang zijn. Twee leden van de MR van De Kring zijn lid van deze GMR.