Innovaties

U bent hier: Home / Over de Kring / Innovaties

Innovaties

 • Innovaties.

  Het onderwijs is altijd in ontwikkeling!

  1. Handelingsgericht werken
  In de schooljaren 2010-2011-2012 heeft het team van de Kring, begeleid door het KPC, geleerd om handelingsgericht te werken. Handelingsgericht werken houdt in dat er planmatig wordt gekeken naar de interesses, onderwijsbehoeften en leerstijlen van leerlingen. (Leenders & Elenbaas, 2007) Dit wordt in beeld gebracht met een groepsoverzicht. Na het analyseren en interpreteren van de gegevens in dit overzicht, wordt er een groepsplan opgesteld. Dit groepsplan wordt uitgevoerd en na 3 maanden geëvalueerd. Dit is een terugkomende cyclus (waarnemen, begrijpen, plannen, realiseren). Door deze aanpak heeft het team geleerd adequater en efficiënter om te gaan met de lestijd en beter in te spelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

  Handelingsgericht werken (afbeelding)

   

  2.Bevorderen van de zelfstandigheid
  Gerrit (2004) stelt: hoe strakker we de kinderen vasthouden, des te minder krijgen kinderen de kans om tot leren te komen.

  'Als je wilt dat gras goed groeit, dan moet je er niet aan gaan trekken. Daar gaat het beslist niet harder door groeien. Wat wel helpt, is de omstandigheden voor het gras verbeteren: veel licht geven, goed bemesten, voldoende water geven'(Gerrits,2004, p.28)
  In het kader van Master opleiding leren en innoveren te Interactum  heeft er op ‘de Kring’ in  schooljaar 2013-2014 een collectief praktijk onderzoek plaats gevonden.

  Christelijke Jenaplanschool ‘de Kring’ wil zich verder ontwikkelen op het gebied van zelfstandig werken. Deze ambitie komt voort uit de meest recente innovatie: handelingsgericht werken. Dit levert veel op, maar vraagt veel van de zelfstandigheid van leerlingen. Vanuit verschillende perspectieven: de leerkrachten, de directie maar ook de jenaplanvereniging, inspectie en ministerie van onderwijs, lijkt deze ontwikkeling waardevol.

   

  De onderzoeksvraag luidde:

   

  Op welke wijze kunnen leerkrachten van Chr. Jenaplanschool  ‘de Kring’ leerlingen begeleiden bij het ontwikkelen van hun zelfverantwoordelijkheid?


  In de literatuur wordt aangegeven dat het belangrijk is om autonomie-ondersteunende houding en context te creëren waarbij ruimte is voor keuzes, interactie en gezamenlijk geformuleerde leerdoelen. Het ontwikkelen van zelfverantwoordelijkheid is een leerproces, waarbij stapsgewijs de leerlingen (onder begeleiding) meer verantwoordelijkheid krijgen.

  Nadat er in kaart is gebracht in hoeverre de leerkrachten de aspecten uit de literatuur herkennen in de praktijk is een actieplan opgesteld om een verbeterslag te maken in deze begeleiding. N.a.v. de gegevens van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek hebben de leerkrachten een persoonlijk doel opgesteld en hieraan gewerkt. Ze droegen in dit collectieve praktijkonderzoek zelf verantwoordelijkheid voor hun professioneel handelen om de zelfverantwoordelijk van leerlingen te ontwikkelen.

  Op deze innovatie te waarborgen en ons verder te ontwikkelen is er een kijkwijzer  ontwikkeld. Komend schooljaar zal dit document worden gebruikt voor zelfreflectie, collegiale consultatie en als kijkwijzer voor directeuren van andere Jenaplanscholen. Zij bezoeken op 12 november onze school  waarbij we van en met elkaar leren.
   

Document download informatie:

Bestanden met de extensie .doc kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: OpenOffice.org Bestanden met de extensie .docx kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: OpenOffice.org